Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate
DigiOnline

versiune actualizată la data de 06.06.2024

DigiOnline (website-ul www.digionline.ro sau aplicația de mobil) este furnizat și operat de către Digi Romania S.A. cu sediul în București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building Faza I, Et. 2, Sector 5, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, CUI RO5888716, în calitate de operatori asociați (denumită în continuare “Operatorul”, “Societatea”, “Noi” sau “DigiOnline”).

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră, în calitate de utilizator al website-ului www.digionline.ro (denumit în continuare “Website-ul” sau “pagina de internet”) și/sau al aplicației DigiOnline (denumită în continuare “Aplicația”), ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de Operator.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul sau cu Aplicația. Prezenta Politică nu acoperă și nu se referă la concursurile publicitare.

Este încorporată și se completează cu Termenele și Condițiile, iar prin utilizarea DigiOnline, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile DigiOnline și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul sau Aplicația.

1.  Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră

Atunci când utilizați Website-ul:

1.1 Website-ul, în urma accesării și utilizării, colectează în mod automat anumite informații, informații care includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să îl adaptăm nevoilor utilizatorilor. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe Website și a asigura securitatea Website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică.

Aceste date sunt colectate printr-o maniera care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).

Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului.

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

1.3 Date prelucrate prin intermediul Google Doubleclick for Publishers ( Google DFP) – în cadrul Website-ului există diverse spații în care este afișat material publicitar. Potențialii clienți de publicitate pot licita în timp real pentru afișarea materialului publicitar în spațiul dedicate din cadrul Website-ului. Pentru realizarea acestui flux, Google transmite o serie de date către ofertanții potențiali prin intermediul funcției de oferte în timp real pentru ca aceștia să decidă dacă doresc să difuzeze anunțuri către utilizatori și, dacă da, ce anunțuri urmează să fie difuzate.

Tipurile de informații distribuite (date prelucrate) sunt: adresa url (adresa paginii), categoria din care face parte pagina (spre exemplu, știri externe), limba în care este scris conținutul paginii, tipul browserului și al dispozitivului utilizat pentru accesarea paginii, dimensiunea ecranului (rezoluția) dispozitivului, poziția geografică aproximativă (la nivel de regiune), versiunea pseudonimizată a adresei IP, identificatorului pseudonimizat al cookie-ului.

Un istoric al materialelor publicitare afișate este reținut de Google, un istoric pentru utilizatorii conectați și altul pentru cei neconectați. Istoricul cuprinde solicitarea de accesarea a paginii, adresa IP (conform descrierii de mai sus), tipul browserului, limba browserului, data și ora afișării materialului, identificatorul cookie-ului (conform descrierii de mai sus) sau identificatorul publicitar (în cazul aplicației mobile). Adresele IP sunt pseudonimizate, respectiv anonimizate în doua etape de către Google, parțial, după 9 luni și total, după 18 luni.

Identificatorii cookie-urilor și/sau identificatorii publicitari sunt utilizați și pentru a detecta și a preveni frauda în domeniul materialelor publicitare și pentru asigurarea că utilizatorii nu văd materiale/anunțuri pe care în trecut le-au blocat. Pentru astfel de situații, datele sunt păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp.

Scopul prelucrărilor – utilizăm Google DFP în vederea livrării materialelor publicitare într-un mod mai eficient, adaptat la interesele utilizatorilor. În anumite situații, conform politicii Google, acesta poate utiliza aceste date și în scopuri conexe (https://support.google.com/dfp_premium/answer/7670381).

Temeiul prelucrării. Prelucrările în vederea afisării materialelor publicitare în funcție de interesele utilizatorilor sunt realizate în baza consimțământului acordat de către aceștia, consimțământ acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).

Pentru claritate, în situația în care optați pentru afișarea de materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră, prin intermediul Google DFP vi se vor servi astfel de materiale – spre exemplu, dacă ați căutat referințe pe anumite website-uri (terțe) de cumpărături despre anumite dispozitive mobile, în situația în care optați pentru materiale publicitare bazate pe interesele dumneavoastră (targetate), este posibil ca materiale afișate atunci când accesați Website-ul să se refere la acele dispozitive pe care le-ați căutat.

În situația în care nu optați pentru afișarea de materiale publicitare personalizate, selecția (opțiunea) nu semnifică neafișarea materialelor publicitare, în continuare fiind afișate materiale publicitare fără o legătură cu preferințele dumneavoastră (preferințe deduse din istoricul căutărilor și/sau interacțiunilor pe internet).

Destinatarii datelor – pentru scopurile mai-sus descrise, datele prelucrate prin intermediul Google DFP sunt transferate către Google Inc în Statele Unite ale Americii. Pentru aceste prelucrări, Google acționează ca operator independent (distinct față de noi). Protecția acestor date este asigurată de faptul că Google este certificate Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

1.4 Când vă abonați să primiți newsletterul nostru – atunci când vă abonați să primiți newsletterul nostru de știri vom prelucra adresa de e-mail în acest scop în vederea transmiterii mesajelor. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul mai-jos indicat. Atunci când vă dezabonați, comunicarea newsletter-ului încetează.

Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluției de trimitere a newsletter-ului de e-mail (situație în care datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene).

Atunci când utilizați Aplicația:

1.5 Aplicația colectează în mod automat anumite informații, informații care includ locația generală în care se află dispozitivul mobil (la nivel de oraș), modelul dispozitivului mobil, sistemul de operare, momentul accesării, conținutul (linear sau vod) accesat, istoricul de vizualizare al secțiunilor din Aplicație, informații despre dispozitiv, programe vizionate, vizualizarea fluxului video, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp și cererile/acțiunile efectuate în Aplicație.

Folosim aceste informații pentru a putea concepe Aplicația în așa fel încât să o adaptăm nevoilor utilizatorilor. De asemenea, este posibil să utilizăm informațiile despre dispozitivul dumneavoastră pentru a realiza diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și/sau de Aplicație, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări acțiunile/cererile vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor utilizatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea din Aplicație și a asigura securitatea acesteia. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

1.6 Când vă abonați să primiți notificările noastre – vom prelucra identificatorul telefonului în vederea transmiterii notificărilor de tip push. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, prin intermediul setărilor din Aplicație. Atunci când vă dezabonați, transmiterea notificărilor va înceta.

Identificatorul telefonului va fi partajat cu furnizorul soluției de transmitere a notificării de tip push, pe dispozitivul mobil (situație în care datele sunt prelucrate prin intermediul Firebase – aplicație deținută și operată de către Google, datele nefiind transferate în afara Uniunii Europene sau SEE, conform selecției pe care am făcut-o în momentul implementării soluției și conform Politicii de Confidențialitate Firebase Cloud Messaging, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE).

Datele sunt stocate până la retragerea consimțământului, dar nu mai mult de 180 de zile.

Aplicația nu prelucrează date referitoare la notificările setate pentru evenimentele din programul fluxului tv urmărit, notificările (‘reminderele’ setate) fiind procesate la nivelul terminalului dumneavoastră. Pentru claritate, în astfel de situații, situații referitoare la notificările despre anumite evenimente, spre exemplu, evenimente sportive care urmează să fie transmise pe Digi Sport 1, Aplicația funcționează și ca un ‘reminder’, datele nefiind transmise către Operator.

1.7 Date prelucrate prin intermediul Firebase Analytics – în momentul utilizării Aplicației, prin intermediul Firebase Analytics, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în Aplicație, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul, limba de utilizare a dispozitivului), vârsta (la nivel de interval, spre exemplu 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 și 65), numărul sesiunilor, durata sesiunilor, aria geografică (la nivel de țară), genul utilizatorului, prima utilizare.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Aplicația. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm câți utilizatori urmăresc un anumit post tv care este retransmis prin intermediul Aplicației.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de administrare disponibil la prima accesare/inițializare a Aplicației și/sau în setările acesteia.

Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google. Conform selecției pe care am făcut-o în momentul implementării soluției și conform Politicii de Confidențialitate Firebase, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului.

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Firebase Analytics sunt prelucrate pentru 60 de zile după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

1.8 Datele prelucrate prin intermediul Firebase Crashlytics – ne ajută să colectăm informații și date despre erori referitoare la funcționalitatea Aplicației, permițându-ne să avem o imagine de ansamblu a ratei de erori pe diferite versiuni, dispozitive (versiune sistem operare, fabricantul și modelul dispozitivului, capacitate RAM liberă și capacitate stocare liberă), log-ul erorii (crash trace), ID instalare.

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt cauzele care au generat incidentele referitoare la funcționalitatea Aplicației astfel încât să le putem remedia. Spre exemplu, prin citirea log-urile generate de către incidentele referitoare la funcționalitate putem gândi sau genera o soluție care să preîntâmpine astfel de incidente și/sau care să rezolve problemele.

Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de administrare disponibil la prima accesare/inițializare a Aplicației și/sau în setările acesteia.

Destinatarii datelor - pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google. Conform selecției pe care am făcut-o în momentul implementării soluției și conform Politicii de Confidențialitate Firebase, Politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului.

Cât timp prelucrăm datele – datele sunt prelucrate pentru o perioadă de 90 de zile.

1.9 Datele prelucrate prin intermediul Firebase Performance – ne ajută să colectăm informații referitoare la timpul scurs pentru efectuarea unor anumite acțiuni în Aplicație – pornirea Aplicației, durata de încărcare a conținutului pentru a fi afișat, durata de transfer a conținutului (între server și device), ID-ul de instalare – informațiile reprezintă doar informații globale, agregate.

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum funcționează Aplicația și pentru a vizualiza și înțelege parametrii de performanță.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de administrare disponibil la prima accesare/inițializare a Aplicației și/sau în setările acesteia.

Destinatarii datelor - pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google. Conform selecției pe care am făcut-o în momentul implementării soluției și conform Politicii de Confidențialitate Firebase, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului.

Cât timp prelucrăm datele – datele sunt prelucrate pentru o durată de 30 de zile după care sunt anonimizate și păstrate pentru o perioadă de 90 de zile.

1.10 Datele prelucrate prin intermediul Firebase Remote Config – se referă la informațiile despre ID-ul instalării.

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a obținte configurarea Aplicației și pentru a realiza modificări referitoarea la funcționalitatea acesteia fără a fi nevoie de actualizarea efectivă a Aplicației (fără a lansa o versiune nouă a acesteia).

Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de administrare disponibil la prima accesare/inițializare a Aplicației și/sau în setările acesteia.

Destinatarii datelor - pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google. Conform selecției pe care am făcut-o în momentul implementării soluției și conform Politicii de Confidențialitate Firebase, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va rămâne certificată conform Privacy Shield, iar datele transferate vor intra sub incidența Privacy Shield-ului.
Durata de stocare a datelor – este de 180 de zile după care datele sunt șterse.

1.11 Datele prelucrate prin intermediul server-ului propriu – se referă la informațiile colectate în momentul în care accesați Aplicația noastră și conțin adresa de IP, conținutul solicitat și data și ora accesării.
Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a vă permite să utilizați Aplicația și să vă facilităm accesul la conținutul disponibil (fluxurile video).

Temeiul legal al prelucrării – este reprezentat de către respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza Aplicația și de a asigura securitatea acesteia. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

Destinatarii datelor – datele sunt stocate pe serverele proprii ale Companiei și/sau la companii specializate în oferirea de servicii de hosting, pe servere dedicate.

Durata de stocare a acestor date – este de 3 ani plus o lună de la data ultimei accesări conform dispozițiilor Legii 506/2004, dispoziții care permit stocarea datelor de trafic maximum 3 ani.

2. Prelucrarea adresei de IP

Prin intermediul tehnologiilor proprii:

• prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat DigiOnline și de pe care rulează.

Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate:

• conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează DigiOnline.

În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor proprii (în mod special adresa de IP).

3. Modalitatea de înregistrare și/sau accesare

În funcție de modalitatea de înregistrare și/sau accesare aleasă putem prelucrare următoarele date:

• adresa de e-mail folosită pentru activarea DigiOnline (ca regulă, adresa de e-mail este aceeași cu cea utilizată pentru contul DigiRomania);

• numărul de telefon. În situația în care accesați DigiOnline utilizând numărul de telefon, Aplicația va citi numărul direct din telefon în vederea inițializării accesului.

4. Partajare conținut prin intermediul platformelor sociale

În cadrul DigiOnline aveți posibilitatea de partaje direct, anumite materiale, prin intermediul modulelor platformelor sociale, respectiv prin intermediul Facebook, Twitter sau Pinterest.

În plus, în cadrul DigiOnline pot fi afișate și materiale preluate din cadrul acestor platform și/sau din cadrul YouTube.

În momentul partajării materialelor și/sau în momentul afișării materialelor preluate prin intermediul platformelor mai-sus menționate, acestea vă vor livra și fișiere de tip cookies prin intermediul cărora vi se pot prelucra anumite date.

Datele prelucrate de către acestea, cu titlul de exemplu, se pot referi la preferințele dumneavoastră, materialele vizionate, Website-ul și Aplicația prin intermediul cărora ați vizualizat materialele și materialele vizualizate.

Aceste prelucrări se vor realiza în temeiul consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de management consimțământ. În plus, acestor prelucrări li se va aplica politica specifică fiecărei platforme, astfel:

Facebook – Politica de confidențialitate Facebook
Twitter – Politica de confidențialitate Twitter
Pinterest – Politica de confidențialitate Pinterest
Youtube – Politica de confidențialitate Youtube

5. Ce drepturi aveți

Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi:

acces la datele personale pe care le prelucrăm despre dumnevoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singură copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații;

rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;

ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă:

(i) datele au fost prelucrate ilegal de către Noi;

(ii) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;

(iii) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat;

(iv) vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau

(v) vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.

restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă:

(i) ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale);

(ii) dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau

(iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.

obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.

• solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabili, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică:

(i) datelor personale furnizate;

(ii) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și;

(iii) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.

În plus, din meniul de configurare al Aplicației, aveți posibilitatea de a vă reseta identificatorii online, identificatori (modalitatea de identificare anonimă a unei aplicații instalate) și unele din datele colectate, mai-sus descrise.

Vă rugăm să rețineți:

Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea corespunzătoare de mai jos.

Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință.

6. Prelucrări date minori

Website-ul și Aplicația se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. DigiOnline nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră

Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe Website sau Aplicație, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului sau ale căror tehnologii le utilizăm pentru Aplicație, acestea sunt enumerate la începutul Politicii în secțiunea unde sunt descrise modalitățile de prelucrare.

Suplimentar, în panoul de administrare consimțământ aveți lista tehnologiilor utilizate și lista cookie-urilor servite de catre acestea, iar în pagina de pornire a Aplicației sau în panoul de configurare, aveți la dispoziție lista tuturor partenerilor utilizați de către Google pentru furnizarea anumitor servicii/tehnologii utilizate în Aplicație.

Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți:

(a) în cazul în care ne solicitaţi;

(b) persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(c) în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care Noi (sau o parte substanţială a bunurilor noastre) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele deţinute vor constitui parte dintre activele transferate;

(d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive)

(e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

8. Păstrarea datelor

Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus).

9. Informații de contact

Adresa: București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 5, Sector 5;
Adresa de e-mail: responsabilprotectiadatelor@digi.ro 

10. Dispoziții finale
Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.

Descarcă aplicația Digi Online și poți urmări pe telefon sau tabletă peste 100 de canale TV!
Descarcă aplicația Digi Online și poți urmări pe telefon sau tabletă peste 100 de canale TV!
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi-online.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, consentMode
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Pinterest pinterest.com Vezi politica de confidenţialitate
_utma, _utmz, _b, _pinterest_cm, _pinterest_pfob, csrftoken
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate