Termeni și condiții

DigiOnline

23.05.2024

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea Platformei DigiOnline (denumită în continuare „Platforma”, „DigiOnline” sau „Serviciul”). Noțiunea de platformă se referă la website-ul www.digionline.ro și aplicația mobilă Digi Online în variantele de iOS și Android. Utilizarea Platformei de către dumneavoatră reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prezentele Termene şi Condiţii, care reprezintă Contractul de Utilizare a Platformei dintre dumneavoastră și Digi Romania S.A. (denumită în continuare „Digi Romania”, „Compania” sau „Noi”).

Contractul de Utilizare este valabil din momentul în care accesați Platforma sau creați contul necesar utilizării Platformei. Atât accesarea cât și înregistrarea și utilizarea în perioada contractuală a serviciilor DigiOnline reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu prezentele termene și condiții. În situația în care în orice moment nu sunteți de acord cu aceste Termene şi Condiții, trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.

Platforma poate conține link-uri către website-urile și/sau serviciile unor anumiți furnizori sau către alte companii. Utilizarea acestora va fi supusă termenelor și condițiilor furnizorilor respectivi/companiilor respective. În niciun moment Digi Romania nu poate fi responsabilă pentru practicile, conținutul sau serviciile oferite de furnizorii și/sau companiile respective.

Termenele și condițiile se aplică pentru fiecare accesare/vizită a Platformei, întreaga durată de valabilitate a contului de furnizare de servicii.

Informații privind Compania:

Digi Romania S.A.

Adresa :București, Str. Dr. Staicovici nr. 75,

Forum 2000 Building, Faza I, Et. 2, Sector 5

Contact : clienti@rcs-rds.ro, 031.400.4440

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J40/12278/1994

CUI : RO5888716

1. Utilizarea Platformei – Înregistrare și acces

1.1 Accesul la întreg conținutul DigiOnline este disponibil gratuit pentru abonaţii cu televiziunea Digi si internetul Digi (servicii cumulate) înregistrați în Platformă. Conţinutul DigiOnline este pus la dispoziţie cu titlu gratuit în condiţiile stabilite de societatea Digi Romania împreună cu furnizorii săi şi, conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1128, nu este disponibil persoanelor aflate temporar în afara teritoriului României.

1.2 Prin excepție de la prevederile mai-sus menționate la art.1.1, pentru accesarea fluxurilor video (canalelor): HBO, Cinemax, Balcan TV și Film Now este necesară activarea (achiziționarea) extraopțiunii corespunzătoare pentru serviciul de cablu.

1.3 Cu ajutorul acestei Platforme puteți accesa conținut video, respectiv emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fără să fie necesară instalarea unor aplicații suplimentare, cu excepția cazurilor în care utilizați Platforma de pe un dispozitiv mobil (telefon sau tabletă).

1.4 Pentru a beneficia de functionalitățile Platformei, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, MAC sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa https://www.digionline.ro. Alternativ, utilizatorii pot utiliza Platforma prin intermediul unei aplicații de mobil disponibile în App Store, Huawei AppGallery și Play Store. Pentru claritate, serviciile utilizate pentru accesarea Platformei, cum ar fi serviciile de internet fix, internet mobil (servicii oferite de către alt furnizor), serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.5 În momentul efectuării înregistrării, în funcție de specificul contului, trebuie să furnizați următoarele informații:

 • Clienți persoane fizice: nume, prenume, cod numeric personal, numărul contractului încheiat cu Compania sau numărul facturii, adresa de e-mail și parola de acces*;

 • Clienți persoane juridice: denumire companie, CIF (CUI), numărul contractului încheiat cu Compania, adresa de e-mail și parola de acces*.

*Parola trebuie să conțină cel puțin 6 caractere și nu poate fi aceeași ca e-mail-ul. Pentru crearea parolei se poate utiliza un cod alfanumeric personalizat (de exemplu, se pot utiliza litere mari A-Z, litere mici a-z, cifre 0-9 și/sau semne de punctuație/caractere speciale !@#$%^&*()-+=).

1.6 Aveți obligația de a nu dezvălui datele de autentificare și sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidentialității și securității acestora.

2. Utilizarea Serviciului DigiOnline

2.1 Prin intermediul Platformei DigiOnline aveți posibilitatea de a urmări peste 100 de posturi TV și radio, posturi care sunt retransmise de către Digi Romania.

2.2 Posturile pe care le puteți urmări prin intermediul Platformei sunt impărțite în mai multe categorii, astfel:

 • Filme

 • Copii

 • Tematice

 • Lifestyle

 • Stiri

 • Sport

 • Muzică

 • General
 • Extern

 • Radio

2.3 Pentru accesarea unor anumite posturi TV, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la HBO, Cinemax, Filmnow și Balcan TV , este necesară achiziționarea extraopțiunii corespunzătoare disponibile în pachetul cu televiziunea Digi (conform 1.2).

2.4 Pentru utilizarea Platformei de pe un dispozitiv mobil (telefon sau tableta) este necesară descărcarea aplicației mobile Digi Online. Aplicația mobilă poate fi descărcată din:

2.5 Platforma va fi accesată doar prin intermediul website-ului dedicat și/sau prin intermediul aplicației destinate dispozitivelor mobile, orice accesare prin alte mijloace cu scopul de a ascunde locația reală, inclusiv dar fără a se limita la servicii de proxy, vpn, tor, soluții de tip hosting fiind interzisă.

3. Limitari si Disponibilitate

3.1 Sunteti de acord cu utilizarea Platformei doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

3.2 Compania nu garantează că Platforma sau vreo parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. Platforma nu este disponibilă pentru persoane aflate temporar în afara teritoriului României.

3.3 Digi Romania nu garantează că utilizarea Serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp Serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp conform condiţiilor din prezentul.

3.4 De asemenea, sunteți de acord și cunoașteţi că Serviciul este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Compania, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platforma a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

3.5 În limita maximă permisă de lege, Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii de orice natură sau tip (spre exemplu prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul Contract de Utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Companiei (neglijență, imprudență)), indiferent dacă Digi Romania a fost avertizată de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii sau a constatat singură această posibilitate.

3.6 Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual..

4. Drepturile de autor

4.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfața grafică, imaginile, însemnele și mărcile aparțin Digi Romania și furnizorilor de conținut, după caz, indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

4.2 Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale Companiei. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

4.3 Platforma va fi utilizata exclusiv în scopuri personale, fiind interzisă:

a) fixarea pe orice mediu a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune;

b) reproducerea prin orice mijloc și sub orice formă a emisiunilor și serviciilor de programe transmise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;

c) distribuirea emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

d) importul, in vederea comercializării pe piața internă, a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

e) retransmiterea sau reemiterea emisiuniilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fără fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum și pentru orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv transmiterea pe internet;

f) comunicarea publică a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune în locuri accesibile publicului, cu sau fără plata intrării;

g) inchirierea emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;

h) împrumutul emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

i) punerea la dispoziția publicului a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune sau televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.

5. Încetarea Contractului/Suspendarea Contului de Utilizator

5.1 Contractul de Utilizare încetează sau, la alegerea Companiei, e suspendat de Companie ca urmare a neîndeplinirii de către Client a vreunei obligații de plată privind oricare dintre contractele de furnizare de servicii de telecomunicații de televiziune Digi si internet Digi, prin intermediul cărora beneficiază de accesul la Platformă, fără să fie nevoie de notificare, punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau vreo altă formalitate.

5.2 In plus, Contractul de Utilizare poate înceta sau poate fi suspendat, fără să fie nevoie de notificare, punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau vreo altă formalitate, ca urmare a:

a) încălcării Contractului de Utilizare sau a oricărei alte politici sau instrucțiuni care sunt menționate aici și/sau postate în cadrul Platformei;

b) unei cereri prin care solicitați anularea/suspendarea contului;

c) unei cereri și/sau decizii din partea vreunei autorităţi competente;

d) implicării utilizatorului în activități frauduloase;

e) încetării sau suspendării serviciilor contractate de la Digi Romania, din orice motiv, altul decât cel referitor la nerespectarea obligațiilor de plată.

5.3 Indiferent de motivul de încetare sau suspendare, Compania nu va fi responsabilă față de utilizator sau orice terță parte pentru orice daune care ar putea rezulta dintr-o astfel de încetare sau suspendare a contului.

6. Protecția antiphishing

6.1 Compania nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

6.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor continute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa suport@rcs-rds.ro sau la numerele de telefon 031.400.4401 sau 03XX400401 (XX reprezentând prefixul județului în care locuiți).

6.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

(i) să nu răspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (CNP, cod client, date factură, username, parolă etc.);

(ii) Digi Romania nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre abonați;

(iii) Username-ul și parola de acces nu trebuie divulgate de dumneavoastră către terți, ele fiind destinate pentru a facilita accesul la utilizarea corectă a Platformei.

7. Despăgubiri

7.1 Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Compania și furnizorii săi, după caz, de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platforma prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor.

8. Modificări ale Platformei

8.1 Compania își rezervă dreptul ca, în orice moment, să modifice sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, Platforma (în totalitate sau numai în parte) fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că Digi Romania nu este răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

9. Forța majoră şi alte cauze exoneratoare de răspundere

9.1 Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu poate fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale din cauza forţei majore, a altor cauze exoneratoare de răspundere conform legii sau în condiţiile prevăzute în prezentul contract. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

10. Dispoziții finale

10.1 Compania vă poate transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul e-mail-ului, sms-urilor și/sau prin intermediul platformei DigiRomania.

10.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companie sunt guvernate de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, Romania și va fi rezovlată conform legislației aplicabile.

10.3 Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit, spre exemplu în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal reglementată prin Politica de Prelucrare a Datelor a Companiei.

Conformitatea cu Directiva privind serviciile de media audiovizuale (DSMAV) și Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Directiva revizuita a serviciilor mass-media audiovizuale [„DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808], reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale privind toate serviciile mass-media audiovizuale. DSMAV revizuită in anul 2018 prevede standarde la nivelul UE privind conținutul media pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, fie acestea transmisii de televiziune tradiționale sau servicii la cerere, precum și pentru platformele de partajare a materialelor video. Având în vedere evoluția realităților pieței Directiva vizeaza regulile pentru furnizorii de servicii de media audiovizuale, stabilind standarde pentru continutul online si pentru protejarea minorilor. Noile norme ale UE vizează crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai divers, cu impact asupra modului in care este furnizat continutul si asupra experientei de vizionare si ascultare, consumatorii avand la dispoziție servicii mai numeroase si mai bune, precum si acces direct la servicii de calitate. Totodata, acestea consolidează protecția publicului, acordând o atenție specială siguranței celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi minorii, extind normele privind conținutul ilegal și dăunător la platformele de partajare a materialelor video și promovează diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale. În plus, directiva a introdus cerințe suplimentare privind independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei.

DSMAV stabileste condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale, garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei, mențin diversitatea culturală, protejează consumatorii prin instituirea de norme împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

In acest context ne angajam sa respectam toate regulile aplicabile si sa lucram pentru a ne asigura ca serviciile noastre sunt conforme cu aceste Directive europene, in beneficiul cientilor serviciilor audiovizuale pe care le oferim, crearea unui mediu online sigur si transparent pentru utilizatori aflandu-se in centrul atentiei noastre.

Suntem preocupati de asigurarea transparenței în publicitatea online, oferind utilizatorilor un control mai mare asupra modului în care sunt utilizate datele lor personale.

Adoptam masurile necesare pentru a reduce la minimum riscurile sistemice (cum ar fi diseminarea de conținut ilegal, conținut discriminatoriu și conținut negativ legat de violența bazată pe gen).

Asiguram utilizatorii /telespectatorii/ascultatorii nostri ca ne conformam tuturor regulilor si cerintelor impuse de legislatie in ceea ce priveste serviciile digitale pe care le oferim.

La nivelul UE pachetul legislativ privind serviciile digitale cuprinde Regulamentul european privind serviciile digitale („DSA”) si Regulamentul european privind piețele digitale („DMA”).

Regulamentul (UE) 2022/1925 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1937 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind piețele digitale, DSA) are ca scop reglementarea platformelor online, cum ar fi cele de distributie de continut, social media etc. pentru a asigura un mediu online mai sigur si mai transparent pentru toti utilizatorii.

Colaboram activ in continuare cu autoritatile nationale si cu alte parti interesate pentru a asigura conformitatea cu regulile aplicabile, precum si pentru a aborda orice probleme sau ingrijorari care ar putea sa apara in cadrul activitatilor noastre.

Descarcă aplicația Digi Online și poți urmări pe telefon sau tabletă peste 100 de canale TV!
Descarcă aplicația Digi Online și poți urmări pe telefon sau tabletă peste 100 de canale TV!
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi-online.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, consentMode
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Pinterest pinterest.com Vezi politica de confidenţialitate
_utma, _utmz, _b, _pinterest_cm, _pinterest_pfob, csrftoken
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate